Papírlapok az ECI-UBI aláírásához

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/788 RENDELETE (17. április 2019.) az európai polgári kezdeményezésről (EGT-vonatkozású szöveg)

(31) Az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazandó a személyes adatok e rendelet alapján végzett feldolgozására. E tekintetben a jogbiztonság érdekében helyénvaló tisztázni, hogy a szervezők csoportjának képviselője vagy adott esetben a kezdeményezés irányítása céljából létrehozott jogi személy és a tagállamok illetékes hatóságai támogatási nyilatkozatok, e-mail címek és a kezdeményezések szponzoraira vonatkozó adatok gyűjtésekor, valamint az ellenőrzés céljából az (EU) 2016/679 rendelet értelmében adatkezelőknek kell tekinteni a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban. valamint a támogató nyilatkozatok igazolása, valamint annak meghatározása, hogy a kezdeményezés céljából összegyűjtött személyes adatok milyen időtartamon belül megőrizhetők. Adatkezelőként a szervezők csoportjának képviselőjének vagy adott esetben a kezdeményezés irányítása céljából létrehozott jogi személynek, valamint a tagállamok illetékes hatóságainak minden megfelelő intézkedést meg kell tenniük az előírt kötelezettségek teljesítése érdekében. az (EU) 2016/679 rendelet, különös tekintettel az adatkezelés jogszerűségére és az adatkezelési tevékenységek biztonságára, az információszolgáltatásra és az érintettek jogaira.

Szeretnénk világossá tenni, hogy a polgári kezdeményezés minden nemzeti koordinátorának és helyettesének meg kell hívnia hazájában az aktivistákat, hogy ne csak online, hanem papír formában is gyűjtsenek aláírásokat. Az összegyűjtött papírlapokat hitelesített levélben kell eljuttatni a nemzeti koordinátorokhoz, csak arra a címre, amelyet megadnak aktivistáiknak.

Példa AUSZTRIA-ra: postacím: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Xx. Rovat, ECI-UBI-országkód)

Az aláírt papírlapokat biztonságos helyen kell tartani.

A papírformák biztonsága érdekében a következő „Nyilatkozat a papírforma használatáról” fontos, amelyet az aktivistáknak át kell adni (az ország nyelvén):

„Az EURÓPAI Polgárok„ Feltétel nélküli alapjövedelmek (UBI) indítása az egész EU-ban ”című aláírási papírgyűjteményének kezelése (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

Az ECI-előírások III. Mellékletének A. vagy B. része szerinti papírformák esetében:

  • Minden mezőt ki kell tölteni! Csak akkor érvényes a szavazás
  • Írjon olvashatóan és nagybetűkkel! Az illegális nem számít bele.
    Kérjük, jelezze, hogy csak egyszer tud aláírni! Ha valaki később szeretne online bejelentkezni, vagy már online is aláírt, nem írhat alá papíron.
  • Az űrlapon semmit nem lehet megváltoztatni vagy törölni az űrlapon!

A gyűjtők / harmadik felek nem készíthetnek aláírt papíralapú másolatokat és nem használhatják az adatokat! (Ők felelősek az adatbiztonságért)

A kitöltött űrlapokkal kellett menni?

A személyes adatokkal kitöltött papírformákat el kell küldeni a nemzeti koordinátoroknak. Ha ezt nem teszi meg, akkor nem adhatók hozzá a teljes aláírásszámhoz. A címek be vannak kapcsolva ezt a különleges oldalt.

Jegyzet:

Legalább két hónappal a begyűjtési idő lejárta után fel kell tölteni az összes papír formában gyűjtött aláírást, és erről tájékoztatni kell a Bizottságot. A konkrét eljárást később jelentik be, miután ezt a Bizottsággal tisztázták és elvégezték a teszteket.

Töltse le a papír űrlapokat

A nemzeti koordinátorok letölthetik a papír űrlapokat ez az oldal. Jelszóval védett. Ha papírformákat szeretne, forduljon nemzeti koordinátorához a mi weboldalunkon keresztül webform

%d bloggerek, mint ez: